PROJE KAPSAMI

Proje, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F tarafından yürütülecektir.

 

Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği (Zeytince EYDD),  Projeye, Karaburun’un İnecik köyünde bulunan eğitim merkezinin, etkinlikler esnasında kullanılması doğrultusunda destek sağlayacaktır.

 

Projede yer alan eğitim etkinlikleri, İzmir’in Karaburun ilçesi,  İnecik köyünde bulunan Zeytince EYDD’nin eğitim binası olan Zeytin Okulu’nda ve Karaburun’un çeşitli köylerinde gerçekleştirilecektir.

 

Karaburun yarımadası,  doğal ve kültürel miras açısından zengin bir bölgedir ve kentleşmenin görece az olmasından dolayı doğal zenginliğini korumuştur.

 

Diğer yandan zeytin ve zeytinyağı bölgenin en önemli endüstriyel, kültürel ve ekolojik ürünü olmasının yanı sıra,  zeytin, dünyada Akdeniz bölgesinin ortak mirasının taşıyıcısıdır.  Bu nedenle, proje kapsamında yürütülecek olan eğitim etkinlikleri,  zeytin ana teması etrafında tasarlanmıştır.

 

Etkinlikler,  - arazi çalışmaları, deneysel çalışmalar, atölye ve grup çalışmaları, değerlendirme toplantıları -   öğrencilerin bilişsel ve duyusal yetilerini kullanarak, insan-doğa ilişkilerini deneyimledikleri, hissettikleri, düşündükleri bir öğrenme süreci olarak tasarlanmıştır. Bu çerçevede öğrenciler;

 

  • Zeytin rotası yürüyüşünde yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarıyla tanışacaklar; doğadaki karşılıklı bağlantıları keşfedecekler,
  • Zeytin toplama ve ardından gelen Zeytin sıkım etkinliğinde, zeytinin ağaçtan toplanıp zeytinyağına dönüşmesi sürecini deneyimleyecekler;
  • Zeytinyağı kimyası ve Tadımda zeytinyağının, ağacından başlayıp sofralarımıza gelene değin geçen yolculuğunu ve üretim aşamalarını öğrenecekler,
  • Zeytinin mirası etkinliğinde,  Urla’da bulunan Klazomenai Antik Kentindeki, antik zeytinyağı işleme fabrikasını ziyaret ederek endüstriyel mirası görecek ve bilgileneceklerdir.
  • Atölye çalışmalarında, eğitmenler ve uzmanlar eşliğinde, ekoloji ve ekonomiden,   felsefe, kültürel miras, arkeoloji ve zeytinin kimyasına kadar çok çeşitli konuları hem kuramsal düzeyde hem de öğrencilerin katılımına dayalı olarak işleyeceklerdir.
  • Projenin son etkinliği olan değerlendirme etkinliğinde,  “soruşturan topluluğu” yöntemi kullanılarak, eğitim sürecindeki tüm etkinlikler boyunca edindikleri duyusal ve bilişsel zeminleri sentezleyecek ve kendilerini drama, müzik, şiir, poster ve fotoğraflarla ifade edebileceklerdir.