ETKİNLİKLER

“Zeytinin Bir Bildiği Var! Ekolojik Okuryazarlık” Projesi

 

TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında desteklenen, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meneviş UZBAY PİRİLİ’nin yürütücüsü olduğu “Zeytinin Bir Bildiği Var! Ekolojik Okuryazarlık” projesi kapsamında yürütülmekte olan eğitim seminerlerinin 26 Ekim 2018-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılması planlanmıştır.

 

Eğitim seminerleri katılımcıları, Ege Üniversitesi İktisat Bölümü 40 lisans ve 10 yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden olmak üzere toplam 50 kişidir.

Bugüne kadar tamamlanan eğitim faaliyetlerimiz şunlardır:

 

1. Etkinlik: "Zeytinin Mirası" (26.10.2018)

2. Etkinlik: "Ekonomi ve Ekoloji Perspektifi ile Zeytin" (2.11.2018)

3. Etkinlik: "Ürün Olarak Zeytinin Dönüşümü" (6.11.2018)

4. Etkinlik: "Delice Deneyler" (30.11.2018)

5. Etkinlik: "İleri Bağlantılar" (17.12.2018)

6. Etkinlik: "Değerlendirme Toplantısı" (21.12.2018)