4.Etkinlik:"Delice Deneyler"

30 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen, projemizin dördüncü etkinliği olan “Delice Deneyler” semineri Sabancı Üniversitesinden kimyacı Dr. Zeynep DELEN tarafından gerçekleştirildi. Teorik bilgilerin verildiği sabah oturumunda; zeytinyağının ne tip moleküllerden oluştuğu, üretiminde ve kullanımında gerçekleşen moleküler değişimler anlatıldı,  günlük hayatta sıkça karşılaşılan ama anlamı tam bilinmeyen bazı kimyasal terimlerin (doymuş, doymamış, omega 3/6, trans yağlar gibi)  gizemi aydınlatıldı.

İkinci oturum, yine Dr.Zeynep Delen’in verdiği bilgilerle tadım etkinliğiyle başladı. Etiketleri gizlenmiş üç farklı kalitede zeytinyağından birer örnek dağıtılan öğrenciler, tat ve koku duyularını kullanarak natürel sızma zeytinyağında olması gereken olumlu (meyvemsilik, acılık ve yakıcılık)  ve olmaması gereken olumsuz özellikleri (ransid, kızışma, küf gibi) tanımaya çalıştılar.

Öğrenciler, duyusal analize ilave olarak, kaliteyi gösterecek iki kimyasal analiz gerçekleştirdiler. Birinci deneyde; her üç örneğin asitlik derecesini tespit ettiler. Uluslararası standartlar gereğince, asit oranı %0,8’in altında çıkan örneğin en üstün kalite – yani natürel sızma- olduğu anlaşıldı.  İkinci deneyle ise; her bir yağ örneğindeki polifenol (antioksidan) miktarına bakıldı. Renk değişiminin en az görüldüğü örneğin en az miktar polifenol içerdiği demek ki en düşük kalite ham/rafinajlık yağ olduğu anlaşıldı.

 Sonuç olarak öğrenciler, duyusal ve kimyasal analizlerden elde ettikleri sonuçları karşılaştırarak ve yorumlayarak zeytinyağının tadı, kokusu ve kalitesi hakkında aileden gelen alışkanlıklarını ve belki yanlış bilgilerini sorgulamış oldular. Üç zeytinyağı örneğini en üst kalite Natürel Sızma, orta kalite Natürel Birinci ve en düşük kalite Ham/Rafinajlık yağ olarak sınıflandırdılar.

1. Etkinlik: "Zeytinin Mirası" (26.10.2018)

2. Etkinlik: "Ekonomi ve Ekoloji Perspektifi ile Zeytin" (2.11.2018)

3. Etkinlik: "Ürün Olarak Zeytinin Dönüşümü" (6.11.2018)

4. Etkinlik: "Delice Deneyler" (30.11.2018)

5. Etkinlik: "İleri Bağlantılar" (17.12.2018)

6. Etkinlik: "Değerlendirme Toplantısı" (21.12.2018)