6.Etkinlik:"Değerlendirme Toplantısı"

Projemizin 21 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen son etkinliğinde ilk olarak eğitmenimiz Felsefe öğretmeni Selin TUNÇER ile “COPİ” (Soruşturan topluluk) yönteminden hareketle değerlendirme soruşturması yapıldı. Ekolojik okuryazarlık eğitiminin tüm içeriği bilgiyi aktarmaya değil sorgulama yaparak, deneyimleyerek öğrenmeye dayalı olduğundan öğrencilerin etkinlikler boyunca elde ettikleri farkındalık süreçlerinin, işbirliğine dayalı öğrenme ile bilişsel ve duyusal kazanımlarını soru yapabilme ve kavram yakalama becerileri üzerinden değerlendirildi.

 

Seminer, bir uyaranın (Video) izlenmesinin ardından gruplar oluşturularak önce kavramlar bulunmuş, ardından iki kez soru oluşturma etkinlikleri yapılmıştır. Oluşturulan sorular oylanmış ve grup tarafından derecelendirilmesinin ardından en yüksek olarak seçilen soru grup tarafından tartışıldı ve soru üzerine derinlemesine soruşturma yapıldı. Bu sırada çıkan soruların niteliği önceden belirlenmiş soru kadranı tarafından değerlendirilecek grubun bilişsel ve farkındalık düzeyine ilişkin değerlendirme yapılmış oldu.

 

Etkinlik boyunca grup çalışmalarının ve iş birliğinin vurgulandığı bu eğitimde değerlendirme bireysel değil grubun bilişsel seviyesinin üzerinden yapıldı. Projemizin son etkinliğinin ikinci oturumunda “Somut Çıktılar” ile öğrenciler ilk oturumda belirlediği soruya ilişkin çeşitli gruplarda çalışarak somut çıktılar oluşturulmuştur.

 

 Öğrenciler 5 gruba ayrıldı ve daha sonra bu gruplar tüm seminerler boyunca öğrendiklerini müzik, resim, drama, dans, şiir şeklinde çıktılar hazırladılar.  Her grubun çıktısı sergilendi. Böylece öğrencilerin akıllarında oluşturmuş oldukları soruyu gündelik hayatlarına yansıtmalarına ve paylaşmalarına imkân sağlandı.

 

1. Etkinlik: "Zeytinin Mirası" (26.10.2018)

2. Etkinlik: "Ekonomi ve Ekoloji Perspektifi ile Zeytin" (2.11.2018)

3. Etkinlik: "Ürün Olarak Zeytinin Dönüşümü" (6.11.2018)

4. Etkinlik: "Delice Deneyler" (30.11.2018)

5. Etkinlik: "İleri Bağlantılar" (17.12.2018)

6. Etkinlik: "Değerlendirme Toplantısı" (21.12.2018)