AMAÇ

Bu projenin amacı, üniversitede iktisat bilimi okuyan gençlere, ekolojik okuryazarlık eğitimi vererek,  öğrencilerin insan-doğa etkileşimini ve ekolojik sorunları derinlemesine anlama, öğrenme ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Proje kapsamında, yaşayarak, duyumsayarak, deneyimleyerek öğrenmeyi destekleyen eğitim etkinlikleri sonucunda, öğrencilerin, kuramsal düzeyde soyut bir kaynak olarak öğrendikleri doğa ve insan-doğa etkileşimini yeniden düşünüp tartışabilmeleri ve böylece gerek bireysel gerekse meslek yaşamlarında sürdürülebilir yaşam biçimleri doğrultusunda olumlu farklar yaratacak girişimleri hayata geçirebilmeleri beklenmektedir.

 

Ekolojik okuryazarlık eğitiminin ayrıcalıklı özelliği,  didaktik eğitim modelinden farklı bir eğitim yöntemi uygulamasıdır. Bu kapsamda, öğrencilerin doğayla olan ilişkilerini yeniden biçimlendirmeleri ve onarmaları için; yaratıcı düşünebilmeleri, deneyimleyerek öğrenmeleri ve kendilerinde var olan kapasitelerin ve yapabilirliklerinin farkına varmaları için sosyal zeka, ekolojik zeka gibi farklı zihin kapasitelerini besleyen katılımcı eğitim yöntemlerini ön plana çıkarmaktadır.  Böylelikle,  öğrencilerin,  bilimsel bilgiyi doğanın içinde, düşünerek, hissederek, katılarak öğrenmelerini destekleyerek, onları çağın kritik ekolojik ihtiyaçlarına hazırlayacaktır.